Więcej korzyści, mniej złomu: ponowne wykorzystanie resztek blachy w sposób wydajny i zrównoważony

W jaki sposób można efektywnie ponownie wykorzystać resztki blachy po procesie cięcia laserowego? Umożliwia to nowa funkcja systemu obsługi Remmert LaserFLEX. Resztki blachy są automatycznie zwracane do magazynu blach.

Dzięki dużej szybkości systemy cięcia laserem światłowodowym zrewolucjonizowały rynek obróbki blach. Systemy obsługi, które nadążają za szybkością systemów cięcia laserowego, przejmują automatyczny załadunek i rozładunek. Jednak w wielu przypadkach efektywne wykorzystanie resztek blachy stanowi nadal problem. W pełni automatyczna aplikacja robota LaserFLEX firmy Remmert oferuje rozwiązanie umożliwiające całkowicie automatyczne zawracanie wcześniej obrobionych arkuszy blachy do procesu cięcia laserowego.

Większa wydajność i korzyści w przeliczeniu na arkusz dzięki ponownemu wykorzystaniu w sposób automatyczny 

W idealnym przypadku w ramach jednego procesu cięcia laserowego z blachy wytwarzanych jest jak najwięcej wykrojów, dzięki czemu ze szkieletu złomowego powstaje jak najmniej odpadów. Zwłaszcza przy małych i średnich ilościach, resztki blachy można często wykorzystać na potrzeby dalszych cięć. W praktyce resztki arkuszy blachy są zwykle składowane tymczasowo (praca ręczna) lub nawet złomowane, jeśli koszty robocizny nie uzasadniają wysokich nakładów. „W dzisiejszych czasach nie jest to ani rozsądne, ani ekologicznie, ani ekonomicznie”, mówi Stephan Remmert, właściciel i dyrektor zarządzający Remmert GmbH. Jego firma, którą prowadzi wraz z bratem w czwartym pokoleniu, specjalizuje się między innymi w magazynowaniu blach i modułowych systemach przenoszenia. Systemy firmy Remmert mogą obsługiwać z dużą prędkością systemy cięcia laserowego blach różnych producentów. Dotychczas zarówno klienci, jak i systemy firmy Remmert koncentrowały się na zautomatyzowanej logistyce wykrojów z blachy. „Niedobór wykwalifikowanych pracowników, zawodne łańcuchy dostaw, nadmierne zapasy materiałów, marnotrawstwo zasobów, tendencja do większej rozbieżności w mniejszych seriach. Wszystko to obecnie stanowi problem dla naszych klientów, któremu chcemy przeciwdziałać nowymi rozwiązaniami” – mówi Remmert.

Resztki blachy są automatycznie zwracane do magazynu blach 

W pełni automatyczna aplikacja robota firmy Remmert LaserFLEX jest zasadniczo wyposażona w dwie jednostki automatyzacji: jednostkę próżniową do załadunku i jednostkę widłową do rozładunku po procesie cięcia. Taki podział pracy idealnie wspiera dużą prędkość lasera. Ponowne wykorzystanie resztek blachy jest obsługiwane przez jednostkę załadowczą. Odbiera ona resztkę blachy po procesie cięcia i zwraca ją z powrotem do pobliskiego magazynu blach . Tam jest ona gotowa do ponownego użycia. Aby optymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową, resztki blachy są po prostu umieszczane na wykrojach o tej samej grubości. Jeśli konieczne jest uzyskanie dostępu do pustych wykrojów znajdujących się poniżej, resztka blachy zostaje „zaparkowana” na tacy buforowej.

Lepszy przegląd przepływu towarów i wyższa użyteczność 

SMART Control, centralne sterowanie systemu Remmert, przejmuje zarządzanie i kontrolę logistyczną resztek blachy. Zintegrowany system zarządzania magazynem (WMS) zarządza całym stanem magazynowym, w tym przechowywanymi resztkami blachy. Moduł sterowania wizualizuje stany magazynowe oraz wszystkie procesy i stany systemu w intuicyjnym panelu sterowania. Jeśli resztka blachy zostanie podniesiona, oprogramowanie pokazuje źródło, miejsce docelowe i sterowane przyssawki matrycy.

W ten sposób firma Remmert oferuje swoim klientom nie tylko wysoce wydajną formę obróbki i ponownego wykorzystania blach, ale jednocześnie efektywną jednostkę sterującą. „Wiele systemów przepływu towarów uniemożliwia jeszcze bardziej zorientowaną na cel pracę, ponieważ oferują użytkownikom jedynie ograniczony globalny przegląd wszystkich procesów. Nasz WMS wyposażony w SMART Control również rozwiązuje ten problem i optymalnie uzupełnia system LaserFLEX”, dodaje Stephan Remmert i kontynuuje: „Naszym celem nie jest zawsze „tylko” opracowywanie rozwiązań technicznych, ale przede wszystkim dbałość o łatwość obsługi. Udało nam się to osiągnąć dzięki SMART Control. Jednocześnie WMS wspiera zrównoważone wykorzystanie zasobów. Dla firm działających w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu jest to zaleta, której nie należy lekceważyć”.

Lepszy przegląd, zrównoważone zarządzanie materiałami, płynny, wysoce zautomatyzowany przepływ towarów i zaawansowana użyteczność — dzięki systemowi cięcia LaserFLEX i innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie oprogramowania firma Remmert wyznacza standardy w branży i konsekwentnie podąża swoją drogą od dostawcy systemów magazynowych do bycia dostawcą całościowych, inteligentnych rozwiązań logistycznych dla towarów.