Automatyzacja jako gwarant efektywnego przetwarzania blach w firmach usługowych

Coraz częściej przedsiębiorstwa wykorzystujące w swych procesach produkcyjnych różnego rodzaju blachy lub elementy z blach decydują się na zlecenie podwykonawcom usług tłoczenia, wykrawania, cięcia laserowego czy obróbki plastycznej. Coraz więcej polskich producentów zauważa bowiem, że skoncentrowanie się na głównych obszarach działalności firmy może stanowić o ich przewadze rynkowej. Z drugiej strony, firmy zajmujące się usługami związanymi z przetwarzaniem blach muszą sprostać coraz ostrzejszym kryteriom dyktowanym przez rynek.

Coraz krótsze serie oraz terminy realizacji, rosnące zróżnicowanie materiałowe i nacisk na wysoką jakość obróbki blach przy zachwaniu konkurencyjnych cen to tylko wybrane wyzwania przd którymi stają , polskie firmy zajmujące się usługową obróbką blach. Sprawdzonym panaceum na wszystkie te problemy niejednokrotnie okazuje się  automatyzacja procesów magazynowo-produkcyjnych.

Przedsiębiorstwa produkcyjne zlecające obróbkę blach na zewnątrz oczekują kompleksowej obsługi. W efekcie po stronie usługodawców stale rośnie intensywność przetwarzania materiału. Warto też zwrócic uwagę na fakt, iż coraz większego znaczenia nabierają aspekty jakościowe i to zarówno w kontekście jakości obróbki jak i dotrzymania terminów realizacji zleceń. Oprócz wymaganej szybkości realizacji zleceń i jakości ich wykonania, podstawowym kryterium wyboru partnera jest atrakcyjny stosunek ceny do oferowanych usług. Automatyzacja procesów magazynowo produkcyjnych jest odpowiedzią na wszystkie wspomniane problemy i odpowiednio zastosowana pozwala na osiągnięcie znaczącej przewagi konkurencyjnej.

Ze względu na oczekiwania zleceniodawców w zakresie wspomnianej już kompleksowej obsługi, firmy zajmujące się usługową obróbką blachposzerzyły zakres swoich usług oraz asortyment obrabianych materiałów.  Rozbudowany zakres świadczonych usług oraz przetwarzanie większego asortymentu blach sprawiają, że wzrasta zapotrzebowanie na powierzchnie produkcyjno/magazynowe. Dostarczenie materiału do maszyn obróbczych w czasie pozwalającym na płynną realizację zleceń przysparza niejednokrotnie coraz większych problemów. Każdy przestój maszyny, spowodowany jej oczekiwaniem na materiał wiąże się bowiem ze znacznymi stratami. Przestoje maszyn mogą rodzić szczególnie problemy w przypadku zleceń cechujących się krótkimi seriami oraz bazującymi na zróżnicowanych materiałach, które są charakterystyczne dla firm usługowo obrabiających blachy. Dostarczenie dowolnej blachy z asortymentu liczącego nawet kilkaset pozycji bezpośrednio do maszyny obróbczej, w czasie krótszym niż 3 minuty, wydaje się nierealne. Automatyczne systemy magazynowe pozwalają jednak odkryć w tym obszarze sferę zupełnie nowych możliwości.

Jak już wspomniano, największy problem pojawia się w przypadku krótkich serii i zróżnicowanego materiału. Firmy, które nie posiadają optymalnie zorganizowanej logistyki wewnętrznej,  zapewniającej im dostarczenie blachy do maszyny obróbczej dokładnie w tym momencie, w którym jest ona gotowa do jej obróbki, nie wykorzystują znacznej części posiadanych mocy produkcyjnych. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz nieodzowne straty materiałowe i większe zapotrzebowanie na powierzchnie produkcyjne firmy stosujące konwencjonalne sposoby składowania, nie są w stanie dorównać efektywnością produkcji przedsiębiorstwom, które bazują na rozwiązaniach zautomatyzowanych.

W odpowiedzi na powyższe problemy firma Friedrich Remmert GmbH, ekspert w zakresie systemów składowania elementów długich i blach, stworzyła odpowiedni wachlarz rozwiązań. Oferowane systemy magazynowania blach wykorzystują maksymalnie wysokość pomieszczenia, bazując na minimalnej powierzchni zasadniczej. Rozwiązania te dedykowane są w szczególności firmom, które ze względu na krótkie serie produkcji i zróżnicowany materiał potrzebują mieć zagwarantowany maksymalnie szybki dostęp do materiału i optymalne zaopatrzenie nim maszyn obróbczych. Pozwalają one na znaczną oszczędność miejsca, czego najlepszym przykładem jest system stosowany np. przez firmę Holl , zajmującą się usługową obróbką blach. Rozwiązanie to pozwala na składowanie nawet do 1000 Ton blach na 500 paletach na przestrzeni zaledwie 184 m2. To rozwiązanie  gwarantuje również znaczne skrócenie czasu dostępu do materiału. Znacząca jest także możliwość automatyzacji procesów magazynowych, co umożliwia ich sterowanie i kontrolę. Firma Holl, chcąc wykorzystać te atuty, zleciła Remmertowi integrację dwóch wycinarek laserowych Bystronic i Trumpf z systemem magazynowym oraz jego połączenie z nadrzędnym systemem ERP. Dzięki tym rozwiązaniom instalacja ta tworzy w pełni automatyczny układ obróbki laserowej blach. Wycinarki laserowe same są w stanie pobierać materiał zgodnie z programem produkcji oraz magazynować wycięte blachy ( z mikrostykami ) z powrotem w systemie magazynowym. Zintegrowane urządzenia wagowe, dzięki automatycznej kontroli stanów magazynowych podczas każdego ruchu magazynowego zapewniają  permanentną inwentaryzację.

W krajach Europy Zachodniej przedsiębiorstwa zajmujące się usługową obróbką blach już od kilkunastu lat wykorzystują z powodzeniem zintegrowane układy produkcyjne, składające się z połączenia systemów magazynowych z urządzeniami obróbczymi. W Polsce zauważalne jest coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw tego typu rozwiązaniami. Jest to spowodowane nie tylko ciągłym wzrostem kosztu m2 hali, czy wzrostem kosztów pracowniczych, ale przede wszystkim dążeniem do wzrostu efektywności produkcji i optymalnego wykorzystania maszyn obróbczych. Trend ten będzie z pewnością determinował w najbliższym czasie decyzje inwestycyjne wielu polskich przedsiębiorstw. 

Należy podkreślić, że tego typu inwestycje są wyjątkowe i wymagają szczególnej ostrożności w podejmowaniu decyzji oraz szczegółowej analizy pozwalającej na znalezienie najlepszego rozwiązania, gdyż determinują one funkcjonowanie firmy na dziesięciolecia. Dlatego  inżynierowie firmy Remmert zwracają na to szczególną uwagę i już podczas pierwszych rozmów z klientem podkreślają wpływ planowanej inwestycji zarówno na obecne, jak i przyszłe wyzwania. W szczególności konieczne jest dokonanie dokładnej analizy procesów i sposobu organizacji produkcji, jak również istniejących uwarunkowań budowlanych. Jeżeli po pierwszych rozmowach klient wraz z ekspertami dojdą do wniosku, że razem są w stanie wypracować optymalne rozwiązanie, wówczas zaczyna się właściwa praca.

Często eksperci Remmerta wraz z klientami tygodniami szukają odpowiednich rozwiązań, które we wszystkich aspektach umożliwią osiągnięcie wcześniej określonych celów. Procesy logistyczne, magazynowe i produkcyjne są dokładnie analizowane w celu stworzenia optymalnego przepływu materiałów i informacji. Tworzone są interfejsy do oprogramowania ERP, PPS i innych systemów IT w celu zapewnienia bezkonfliktowej komunikacji między systemami oraz przygotowania się do sprawnej realizacji projektu. Aby klienci mogli podejmować decyzję nie tylko na podstawie dostarczonej dokumentacji, organizowane są wizyty w firmach o podobnej specyfice, w których z powodzeniem funkcjonują już rozwiązania magazynowe Remmerta. Klienci mogą wtedy dokładnie prześledzić jak na co dzień sprawdzają się oferowane rozwiązania. 

Perfekcyjne wykorzystanie przestrzeni i optymalna integracja maszyn obróbczych dzięki składowaniu w systemach magazynowania blach MIDI.

Aby zapewnić optymalne zaopatrzenie maszyn obróbczych w blachy oraz efektywnie wykorzystać posiadaną powierzchnię hali coraz więcej przedsiębiorstw zajmujących się obróbką blach decyduje się na zakup autmatycznego systemu magazynowania blach typu MIDI. Oprócz dużych możliwości w zakresie integracji maszyn obróbczych instalacje te charakteryzują się bardzo wysoką gęstością składowania.  System magazynowania MIDI składa się z jednego lub dwóch rzędów regałów, w których składowane są systemowe palety na blachy. Bezpośrednio przy rzędzie regałów lub między dwoma rzędami regałów porusza się zarówno w pionie, jak i w poziomie niezwykle wydajna układnica regałowa, która zapewnia optymalny transport poszczególnych palet, zarówno ze stacji załadowczej, jak i do stacji rozładowczych. System magazynowy może być wyposażony w dowolną ilość stacji koniecznych do zagwarantowania płynności procesów magazynowych i produkcyjnych. Istnieje możliwość różnorodnej integracji zarówno mechanicznej, jak i poprzez oprogramowanie poszczególnych maszyn obróbczych bezpośrednio z systemem magazynowym. Rodzaj integracji należy dopasować do potrzeb klienta i specyfiki firmy. Należy podkreślić, że wszystkie elementy niniejszego systemu magazynowego bazują na rozwiązaniach mechanicznych. W systemach magazynowania Remmerta nie są wykorzystywane elementy hydrauliczne, które niosą za sobą niebezpieczeństwo zabrudzenia magazynowanego materiału olejem hydraulicznym. Zarówno konstrukcje stalowe, elementy mechaniczne, automatyka, jak i oprogramowanie posiadają budowę modułową, co gwarantuje możliwość rozbudowy, integracji maszyn obróbczych oraz komunikację z innymi procesami również w przyszłości.

Optymalna integracja maszyn obróbczych oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni i powierzchni hali produkcyjnej były także decydującymi argumentami dla firmy B+D Laserworking z Grabsen zajmującej się usługowym przetwarzaniem blach. Dzięki instalacji systemu magazynowania blach  dostosowanego do formatu 3 m x 1,5 m i pełnej integracji 4 laserów firmy Trumpf przedsiębiorstwo B+D stworzyło niezwykle kompaktowy i efektywny układ produkcyjny. Magazyn blach o wysokości ok. 8,3 m,  szerokości ok. 4,5 m i długości ok. 87 m wyposażony w 912 palet pozwala na zmagazynowanie nawet do 1300 Ton blach w bardzo szerokim asortymencie. Dzięki niezwykle wydajnej układnicy regałowej, która porusza się do 200 m / min. wszystkie przyłączone wycinarki laserowe otrzymują materiał zgodnie z zadanym programem produkcji i to dokładnie w momencie, kiedy jest on potrzebny, co gwarantuje minimalizację przestojów wycinarek laserowych. Dzięki zastosowanym technologią B+D obrabia blachy w systemie 3-zmianowym przy relatywnie niskich kosztach pracowniczych. Podobne argumenty przekonały również firmę 2 Cut, która na powierzchni ok. 240 m2 posiada ok. 200 miejsc paletowych przy wysokości magazynowania ok. 4 m. Niniejsza instalacja zaopatruje materiałem bezpośrednio wycinarkę laserową oraz wykrawarkę, które zostały dostarczone przez firmę Trumpf.

System magazynowania MINI – kompaktowy mistrz automatyzacji

Magazyn blach MIDI odpowiada przede wszystkim na potrzeby firm zmuszonych do magazynowania większych ilości blach lub chcących zintegrować system magazynowy z kilkoma maszynami obróbczymi. W przypadku mniejszych potrzeb doskonałym rozwiązaniem pozwalającym na integracje maszyn obróbczych z systemem magazynowym jest system magazynowania blach typu MINI. Składa się on z maksymalnie dwóch wież z paletami systemowymi, pomiędzy którymi pionowo porusza się układnica regałowa. Układnica regałowa przenosi palety miedzy zainstalowanymi stacjami, a miejscami składowania palet. Magazyn blach typu MINI może być maksymalnie wyposażony w dwie stacje rozładunkowo/załadunkowe. Urządzenie to dzięki modułowej budowie daję możliwość dowolnej konfiguracji, ze względu na potrzeby klienta, rozbudowy w miarę wzrostu jego potrzeb oraz zapewnia komunikację z innymi procesami.  Rozwiązanie to przekonało z powodzeniem firmę MK Lasertechnik z Buren, która zajmuje się usługowym przetwarzaniem blach.

Celem realizacji było oszczędzenie miejsca, minimalizacja transportu wewnętrznego oraz szybsze dostarczanie blach do wykrawarki laserowej. Remmert zainstalował w tej firmie na powierzchni ok. 34 m2 magazyn blach na ok. 100 miejsc paletowych o nośności jednej palety 3 tony. System firmy Remmert został wybudowany poza halą produkcyjną. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom konstrukcyjnym  firma MK Lasertechnik nie musiała budować dodatkowej hali na magazyn, a jedynie przymocować do konstrukcji Remmerta płyty warstwowe. Nowe rozwiązanie pozwoliło na dużą oszczędność miejsca, znaczny wzrost efektywności zaopatrywania lasera w blachy oraz redukcję transportu wewnętrznego.

Kompaktowy, niezawodny i prosty w obsłudze / BASIC Tower Remmerta

Efektywne składowanie niewielkich ilości blach zapewnia Remmert BASIC Tower. Wolnostojący system może mieć wysokość od 3830 do 7.2500 mm i zostać podzielony na 14 do 33 poziomów o obciążeniu do 3000 kg każdy. Dostarczanie materiałów może odbywać się w trybie półautomatycznym lub w pełni zautomatyzowanym. Wieża pionowego składowania umożliwia wzrost produktywności obsługiwanych przez nią maszyn nawet do 80%. „Dzięki sprawdzonej koncepcji typu „plug and run” BASIC Tower można zmontować w bardzo krótkim czasie. Tak też było w przypadku firmy usługowej Pascheit EMG GmbH. Już po dwóch dniach montażu i rozruchu można było w pełni korzystać z magazynu. Dzięki zastosowaniu BASIC Tower zakład produkcyjny zredukował czas dostępu do materiałów o 50 procent i po raz pierwszy udało się zapewnić ciągłe zaopatrzenie podłączonej wycinarki laserowej.” wyjaśnia Matthias Remmert, dyrektor zarządzający Friedrich Remmert GmbH

Jak właściwie wybrać rozwiązanie w zakresie automatyzacji magazynu blach?
Paweł Zieliński, Sales Manager Friedrich Remmert GmbH na Polskę.

Remmert zawsze kompleksowo analizuje potrzeby klienta, chcąc przygotować dla niego najlepszą koncepcję. Tworzenie każdego rozwiązania magazynowego związane jest z indywidualnym doradztwem i analizą uwzględniającą różne warunki ramowe. Najważniejsze jest to, by przedsiębiorstwa nie polegały na jakimś bliżej nieznanym usługodawcy, lecz na firmie dysponującej odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami. Dzięki długoletniej działalności w branży Remmert dokładnie poznał procesy i potrzeby swoich klientów. U nas nie otrzymują oni seryjnego magazynu, lecz spersonalizowane rozwiązanie, bazujące na sprawdzonych, zestandaryzowanych komponentach. Niezwykle ważne jest również zapewnienie sprawności urządzenia. „U nas serwis nie kończy się wraz z zamknięciem projektu. Zarówno przed integracją magazynu, w jej trakcie, jak i po montażu oferujemy serwis telefoniczny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 356 dni w roku”.

W celu efektywnego zarządzania systemem magazynowym, Remmert oferuje swoim klientom przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do zarządzania magazynem. Dzięki niemu można za pomocą standardowego interfejsu połączyć magazyn z własnym systemem ERP.  Dodatkowa korzyść polega na tym, że rozwiąznia Remmerta nie wymagają skomplikowanych konserwacji, a ewentualne czynności serwisowe przebiegają szybko, sprawnie i mogą być w większości wykonane przez pracowników klienta.