Efektywne magazynowanie elementów długich

Zbyt mała ilość miejsca magazynowego, wąskie gardła w wewnętrznych procesach logistycznych, niedostateczna kontrola procesów magazynowych… to tylko niektóre problemy z jakimi borykają się firmy wykorzystujące w swoich procesach produkcyjnych takie elementy jak różnego rodzaju rury, profile czy pręty stalowe. Wraz ze wzrostem mocy produkcyjnych problemy te stają się coraz bardziej dotkliwe. Czy, a jeśli tak to w jaki sposób można zaradzić wyżej wymienionym sytuacjom?

Odpowiedzią na postawione wyżej pytanie może okazać się wdrożenie odpowiednio dobranego rozwiązania z zakresu automatyki magazynowej.

W czym problem?

W wielu przypadkach w których nie wdrożono jeszcze takiego rozwiązania niezbędne do produkcji elementy długie składowane są w halach na różnego rodzaju regałach a ich transportowanie – np. do maszyn obróbczych – odbywa się z wykorzystaniem różnego rodzaju suwnic oraz wózków widłowych. Takie rozwiązanie magazynowe zazwyczaj nie tylko zajmuje zbyt dużo miejsca ale również sprawia, że dostarczenie materiału do obróbki zajmuje zbyt dużo czasu – w konsekwencji  ma to negatywny wpływ na efektywność procesów logistycznych i produkcyjnych w firmie. Z kolei w firmach w których  rury, profile czy pręty niezbędne do realizacji zleceń produkcyjnych przechowywane są na zewnątrz – materiały te narażone są na negatywny wpływ zjawisk atmosferycznych.

Dodatkowo, w przypadku kiedy mamy do czynienia we wzrostem mocy produkcyjnych prędzej czy później firma staje przed sytuacją kiedy to niezbędne jest dodatkowe miejsce  - chociażby na kolejne maszyny. Niejednokrotnie zatem w takiej sytuacji pojawia się dylemat - czy budować nową halę(co zazwyczaj jest ogromnym przedsięwzięciem inwestycyjnym)  czy pomieścić się w tych halach które są, a jeśli tak to jak i gdzie w takiej sytuacji zorganizować magazyn surowców?

Skuteczne rozwiązanie

We wszystkich wyżej opisanych sytuacjach rozwiązaniem może okazać się magazyn pomostowy firmy Friedrich Remmert GmbH. Kiedy w procesach produkcyjnych wykorzystywane są różnego rodzaju elementy długie, firmy zazwyczaj we własnym zakresie docinają te elementy na określony – niezbędny do produkcji wymiar. Oznacza to, że przygotowanie do produkcji materiału jest również związane z określonym - i to wcale nie małym - nakładem pracy. W praktyce, pracownicy magazynu muszą najpierw znaleźć dany element (rurę, profil…), następnie dostarczyć go do maszyny gdzie odbywa się proces docinania a pozostałą po docięciu część, odłożyć lub nawet odwieźć w odpowiednie miejsce. Tymczasem, wykorzystując magazyn pomostowy można nie tylko zyskać dodatkową przestrzeń w hali ale również znacznie uprościć sam proces przygotowania produkcji – zwiększając równocześnie efektywność tego obszaru. Wspomniane rozwiązanie magazynowe podstawia bowiem samodzielnie materiał do cięcia zgodnie z programem produkcji. Co więcej, system magazynowy firmy Friedrich Remmert GmbH może obsługiwać zarówno jedną jak i kilka maszyn obróbczych.

Dodatkowo odpowiednio przemyślane, przygotowane i wdrożone rozwiązanie magazynowe  (ustawienie magazynu, organizacja, połączenie z produkcją…) pozwala nie tylko na usprawnienie w obszarze logistyki wewnętrznej (uproszczenie procesu i zminimalizowanie ruchów materiału a w konsekwencji większa efektywność)  ale również daje możliwość większej kontroli  - zarówno nad procesami logistyki jak i pośrednio samej produkcji.

Przemyślane wdrożenie

Nie można zapominać, że magazyn materiałów jest w istocie jednym z trybów maszyny jaka jest firma produkcyjna – decydując się zatem na wdrożenie magazynu pomostowego niezwykle istotne jest aby rozwiązanie to w miarę możliwości wpasować w istniejące już procesy – tak lokalizacyjnie jak i organizacyjnie. Idealnym rozwiązaniem jest takie w którym to wspomniany magazyn można zlokalizować tak aby jego załadunek odbywał się z zewnątrz hali - bez potrzeby przejazdów wózkami widłowymi po hali. Samą logistykę wewnętrzną – a więc dostarczenie materiału do maszyn obróbczych załatwi w takiej sytuacji sam magazyn. Co istotne, przy odpowiednim podejściu i przy wsparciu doświadczonych ekspertów firmy Friedrich Remmert GmbH - na co dzień zajmujących się organizacją procesów magazynowych - wdrożenie takiego rozwiązania jest możliwe nie tylko w nowych inwestycjach ale nawet w istniejących już fabrykach. Oczywiście przy istniejącym obiekcie będzie to możliwe dzięki wypracowaniu pewnego kompromisu pomiędzy tym jakie możliwości daje system magazynowy a tym na co pozwala dana lokalizacja. Być może odpowiednim rozwiązaniem okaże się nie lokalizacja takiego magazynu wewnątrz hali ale niejako dostawienie go do hali z zewnątrz. Przy tym ostatnim rozwiązaniu konstrukcja samego magazynu musi być tylko z zewnątrz obłożona płytami warstwowymi lub blachami – nie ma więc potrzeby budowy nowej kosztownej hali. W określonych sytuacjach możliwe jest też takie zaprojektowanie i zbudowanie magazynu pomostowego aby jego konstrukcja przechodziła przez dach – można więc np. postawić magazyn na środku hali aby jeszcze lepiej obsługiwać procesy produkcyjne. Jak już wspomniano, magazyn pomostowy Friedrich Remmert GmbH może sam podstawić  materiał bezpośrednio pod maszyny - przy odpowiednim ustawieniu i wkomponowaniu takiego magazynu w procesy produkcyjne możliwe jest więc w zasadzie całkowite wyeliminowanie transportu wewnętrznego w hali produkcyjnej.

Warto pamiętać jeż że system magazynowy Friedrich Remmert GmbH można też połączyć z rozwiązaniem informatycznym klasy ERP i wówczas na podstawie zleceń produkcyjnych magazyn sam dobierał będzie materiały potrzebne do realizacji danego zlecenia i będzie podstawiał je pod konkretną maszynę realizującą dane zlecenie. Ponadto, z magazynem zintegrowane mogą być też urządzenia wagowe dzięki czemu dodatkowo kontrolowana jest zgodność zleceń produkcyjnych z ilościami pobranych materiałów – jest to automatyczna kontrola stanów magazynowych. Przy każdym ruchu magazynowym może odbywać się kontrola tego co znajduje się na danym miejscu magazynowym i weryfikacja tego czy stan magazynowy zgadza się z danymi które znajdują się w systemie informatycznym. Również przy dostawach nowego materiału możliwa jest weryfikacja zgodności przywiezionego materiału z tym co zostało dostarczone.  Śmiało można powiedzieć że system zapewnia stałą inwentaryzację materiałów zgromadzonych w magazynie.

Jak zawsze w przypadku znaczących inwestycji tak i w przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu automatycznego magazynu pomostowego Friedrich Remmert GmbH należy myśleć długofalowo i perspektywicznie – oznacza to, że rozwiązanie takie zawsze trzeba integrować z istniejącymi już procesami a do samego tematu podchodzić kompleksowo śledząc cały przebieg materiału od wejścia do firmy po podanie na maszynę. Mając na uwadze kompleksowość z pewnością warto zastanowić się też nad integracją od strony oprogramowania z systemami ERP – tak aby np. operator maszyny mógł sam wybrać zlecenie produkcyjne a magazyn przywiózł materiał potrzebny do realizacji danego zlecenia. Warto mieć też na uwadze, że jeśli decydujemy się przykładowo na 200 miejsc magazynowych w systemie pomostowym to powiększenie tego systemu o np. 10 dodatkowych miejsc nie zwiększy znacznie kosztów inwestycji (cała mechanika i automatyka zostaje taka sama, jest to więc tylko kwestia kolejnych miejsc magazynowych). Kompleksowe spojrzenie na procesy zachodzące w firmie może skutkować tym, że okaże się iż w magazynie będzie można przechowywać nie tylko materiały niezbędne do produkcji ale np. narzędzia – wszystko zależy od potrzeb danej firmy. Rozwiązanie firmy Friedrich Remmert GmbH jest bowiem na tyle elastyczne, że pozwoli przy naprawdę niewielkim wzroście kosztów ponoszonych na inwestycję zyskać wiele dodatkowych korzyści.

To naprawdę działa!

Dużo więcej miejsca, uproszczenie logistyki wewnętrznej, wkomponowanie w procesy produkcyjne, dużo lepsza kontrola procesów magazynowych, permanentna inwentaryzacja – tak w skrócie podsumować można zalety wdrożenia magazynu pomostowego. Aby jeszcze lepiej zobrazować zalety magazynu pomostowego firmy Friedrich Remmert GmbH posłużmy się realnymi danymi pochodzącymi z wdrożeń tego rozwiązania w kilku firmach.

SZST Salzgitter Service und Technik GmbH

Firma SZST Salzgitter Service und Technik GmbH potrzebowała odpowiedniego systemu do magazynowania ciężkich elementów o średnim ciężarze ok. 400 kg. Najtańszym i najbardziej wydajnym rozwiązaniem okazał się system pomostowy firmy Remmert ze 183 miejscami składowania, obsługujący 915 ton materiału na powierzchni zaledwie 250 m2. Oprócz redukcji powierzchni magazynowej firma SZST osiągnęła wysoki wskaźnik wymiany materiałów, zwiększyła przejrzystość magazynowania elementów i poprawiła poziom bezpieczeństwa pracy.

Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM

Innym przykładem może być wdrożenie wspomnianego rozwiązania magazynowego w Zakładzie Elektryczno-Metalowym BOEM. Firma ta posiada własne biuro konstrukcyjno-technologiczne, hale produkcyjne wyposażone w specjalistyczne maszyny takie jak: urządzenie do cięcia laserowego, plazmowego, urządzenia CNC, dzięki którym jest w stanie wykonać bardzo zaawansowane technologicznie produkty o wysokiej jakości. BOEM jest znany na rynku Unii Europejskiej jako kwalifikowany poddostawca spawanych części maszyn i konstrukcji metalowych. Posiada nowoczesną malarnię proszkową z kabiną o wymiarach 8x2x2,6m, dzięki czemu jest w stanie pomalować wielkogabarytowe elementy. Jak deklaruje sama firma Zakład Elektryczno-Metalowy BOEM jest przedsiębiorstwem ukierunkowanym na wdrażanie nowych technologii nie zapominając przy tym o podnoszeniu kwalifikacji swoich pracowników. Zakres produkcji BOEM to przede wszystkim konstrukcje stalowe spawane (stal czarna, nierdzewna i kwasoodporna), konstrukcje aluminiowe spawane oraz malowanie proszkowe. W tym przypadku wdrożenie magazynu pomostowego firmy Friedrich Remmert GmbH pozwoliło na magazynowanie ok. 350 Ton materiałów na ok. 175 miejscach magazynowych zlokalizowanych na ok. 144 m2.

Sturm Gruppe

Niemiecka firma Sturm Gruppe -  producent maszyn przemysłowych i systemów malarskich, zajmujący się również dostarczaniem materiałów w sektorze przetwórstwa blach - dzięki magazynowi pomostowemu firmy Friedrich Remmert GmbH zyskał możliwość zmagazynowania ok. 1000 Ton prętów, profili i rur na powierzchni ok. 230 m2. Wdrożone rozwiązanie to kk. 550 miejsc magazynowych o nośności ok. 3 Ton. System magazynowy efektywnie zaopatruje obecnie 3 piły w materiał do cięcia.

Szyte na miarę

Inwestycja w rozwiązania optymalizujące procesy magazynowe i logistyczne jest decyzją strategiczną i zawsze powinna być nie tylko gruntownie przemyślana ale również przygotowana i zrealizowana z pomocą ekspertów zajmujących się tego rodzaju inwestycjami od lat. Niezwykle istotne jest takie przygotowanie inwestycji aby sprostała ona nie tylko bieżącym wyzwaniom ale aby była rozwiązaniem efektywnym również w przszłości. Inżynierowie sprzedaży firmy Friedrich Remmert GmbH już podczas pierwszych rozmów z klientem zawsze zwracają szczególną uwagę na nie tylko na obecne ale również na przyszłe wyzwania. Dokładna analiza procesów i dotychczasowego sposobu organizacji obszarze logistyki wewnątrzzakładowej  jak również istniejących uwarunkowań budowlanych są zawsze punktem wyjścia w planowaniu inwestycji z zakresu automatyzacji procesów magazynowych. Aby wypracować rozwiązanie optymalne eksperci Remmerta uwzględniają oczekiwania i różnego rodzaju uwarunkowania specyficzne po stronie klienta – wszystko po to aby zaproponować rozwiązanie które ze wszech miar będzie użyteczne nie tylko w momencie uruchomienia ale również w perspektywie kolejnych lat.

 

Instalacja

Powierzchnia instalacji

Pojemność magazynu

SZST Salzgitter

120 m2

ok. 900 ton

Sturm

230 m2

ok. 1000 ton

Boem

144 m2

ok. 350 ton