Gwarancją sukcesu jest jakość. Na przykładzie Z.P.H.U. ALSECCO sp. z o. o i jednej z najnowocześniejszych instalacji magazynowej do przechowywania profili okiennych

Na przykładzie Z.P.H.U. ALSECCO sp. z o. o i jednej z najnowocześniejszych instalacji magazynowej do przechowywania profili okiennych

Duży wybór i dostępność różnego rodzaju okien, coraz bardziej konkurencyjna oferta rynkowa oraz zmiany w samej świadomości klientów spowodowały, że w tej chwili poza oczywistymi czynnikami cenowymi klienci coraz częściej jako kryteria decydujące o wyborze okien danego producenta wskazują parametry techniczne oraz jakość wykonania. Co istotne, cena okien schodzi w wielu przypadkach na plan dalszy i choć nadal jest jednym z istotnych kryteriów to w wielu przypadkach nie jest już argumentem decydującym. Klienci, mając świadomość tego jakie są konsekwencje zakupu okien o gorszych parametrach technicznych i jakościowych skłonni są niejednokrotnie zapłacić nieco więcej w zamian otrzymując produkt spełniający określone założenia jakościowe.

Wszystko to powoduje oczywiście zmiany również po stronie producentów okien, którzy coraz częściej decydują się na inwestycje w nowoczesne technologie związane z produkcją aby w efekcie osiągnąć przewagę nad konkurencją – czas konkurowania ceną zdecydowanie należy w tej chwili do przeszłości. Wdrożenie rozwiązań, które są w stanie wpłynąć zarówno na poniesienie jakości oferowanych okien jak i równocześnie zwiększyć efektywność produkcji ostatecznie wpływa przecież na podniesienie rentowności całego przedsiębiorstwa.

Jakość materiału jako punkt wyjścia,

O tym jak istotną kwestią jest jakość profili przeznaczonych do dalszej obróbki nie trzeba nikogo przekonywać. Od jakości materiału wyjściowego zależy przecież jakość produktu końcowego – co w prosty sposób przekłada się na obroty firmy.  Okazuje się, że wśród wielu obszarów mających znaczący wpływ na efektywność procesów produkcyjnych oraz jakość końcową samych produktów logistyka wewnętrzna odgrywa zasadnicze znaczenie - tworzy ona bowiem swoisty krwioobieg, który utrzymuje poszczególne etapy produkcji w rytmie. Wystarczy jedno wąskie gardło lub błąd, a często mamy do czynienia z przestojami maszyn produkcyjnych, nieefektywnym wykorzystaniem środków produkcji a nawet uszkodzeniami profili, które dostarczane są do dalszej obróbki w procesie produkcji okien. Czy możliwe jest całkowite wyeliminowanie uszkodzeń profili podczas procesów logistycznych? …począwszy od przyjęcia dostaw, poprzez magazynowanie, po logistykę wewnętrzną i dostarczanie profili do maszyn obróbczych. Okazuje się że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom z pogranicza magazynowania i produkcji jest to jak najbardziej realne. Co więcej, coraz większa grupa producentów okien dostrzega, że receptą na maksymalne zminimalizowanie a nawet wyeliminowanie uszkodzeń materiałów przeznaczonych do dalszej obróbki może okazać się odpowiednie poukładanie logistyki wewnętrznej – często przy wsparciu automatyzacji.

Rynek wymusza zmiany

Warto podkreślić raz jeszcze, że procesy magazynowania i przetwarzania profili okiennych ze względu na ich specyfikę i znaczący wpływ na końcową jakość produktu są jednym z kluczowych czynników sukcesu producentów okien. Wymagania rynku co do różnorodności stosowanych profili oraz i ich kolorów wciąż rosną a to z kolei ma kluczowe znaczenie w kontekście kontroli procesów produkcyjnych oraz utrzymania wymaganej efektywności tychże. Mało tego klienci domagają się bardzo często nie tylko wzrostu asortymentu, ale również skrócenia terminów realizacji. Chcąc wyjść na przeciw rynkowi firmy coraz częściej zwiększają asortyment oferowanych produktów. Niestety, w wielu przypadkach, wpływa to jednak bardzo negatywnie na kontrolę stanów magazynowych, logistykę wewnętrzną, przetwarzanie profili i generalnie na efektywność produkcji. W ten sposób tworzy się błędne koło i rodzi się pytanie co zrobić aby sprostać wymaganiom rynku zarówno w kontekście wzrostu asortymentu, jak i skrócenia czasu realizacji zleceń przy zachowaniu troski o jakość.

Logistyka wewnętrzna jako gwarancja utrzymania jakości

Skutecznym rozwiązaniem w kontekście wyżej wspomnianych zmian wymuszanych w istocie przez oczekiwania rynku okazują się automatyczne systemy magazynowe, które pozwalają odkryć świat zupełnie nowych możliwości oraz zrewolucjonizować procesy magazynowania, transportu i przetwarzania profili okiennych. Z pomocą przychodzą tu specjaliści z firmy Remmert – eksperta w dziedzinie magazynowania i organizacji procesów logistyki wewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w firmach wykorzystujących różnego rodzaju elementy długie w tym profile przeznaczone do produkcji okien. Dzięki wielu wdrożeniom i latom praktyki, eksperci Remmerta nie tylko są w stanie zaproponować optymalne rozwiązanie jeśli idzie o sposób składowania materiałów (nawet na niewielkiej powierzchni) ale co niezwykle istotne potrafią dobrać projekt który zaowocuje skróceniem czasu dostępu do materiałów oraz pozwoli na optymalne zintegrowanie procesów obróbki przy równoczesnym wyeliminowaniu uszkodzeń materiałów. Co warte podkreślenia to fakt, iż Remmert jest firmą w 100% zorientowaną na Klienta – dzięki temu zawsze to rozwiązania Remmerta dopasowywane są indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa a nie odwrotnie. A wszystko to przy zachowaniu wysokiej jakości proponowanych rozwiązań oraz serwisu. Wszystkie powyższe elementy bezsprzecznie wpłynęły na to iż na współpracę w dziedzinie optymalizacji magazynowania i logistyki przy szczególnym podkreśleniu troski o zachowanie jakości magazynowanych materiałów zdecydowała się firma Z.P.H.U. ALSECCO sp. z o.o. z Nysy.  Prześledźmy jak zoptymalizowano procesy dzięki zastosowaniu zautomatyzowanego systemu do magazynowania profili firmy Remmert w ALSECCO właśnie.

Lider branży (Z.P.H.U. ALSECCO) dostrzega nowe możliwości

Od roku 1997 firma ALSECCO, jako jeden z największych producentów  w Europie, produkuje okna z aluminium oraz PCV. Do produkcji firma wykorzystuje ponad 400 rodzajów różnych profili, których długość sięga  do 6,5 metra. W związku z planowanym zwiększeniem mocy produkcyjnych i rozbudową zakładu firma Alsecco  wraz z ekspertami z firmy Remmert zaplanowała instalację zautomatyzowanego systemu magazynowego dedykowanego do magazynowania i transportu wewnętrznego profili PCV .

Z uwagi na coraz większy udział Z.P.H.U. ALSECCO sp. z o.o. w rynku a co za tym idzie konieczność zwiększenia mocy produkcyjnych zauważono, iż niezbędne jest zoptymalizowanie nie tylko obszarów związanych z samą produkcją czy magazynowaniem ale również usprawnienia w obszarze kontroli procesów – tak magazynowych jak i transportu wewnętrznego oraz zaopatrywania maszyn w profile do produkcji okien. Co więcej wszystkim działaniom optymalizacyjnym towarzyszyć miały zmiany, które pozwoliłyby na zwiększenie elastyczności produkcji – wszystko po to aby możliwa była szybka reakcja na różnorodność zamówień i krótkie terminy dostaw do klientów.

Przed ekspertami Remmerta postawiono zadanie zaprojektowania i stworzenia na stosunkowo niewielkiej powierzchni (w hali o długości 70 m i szerokości 15 m) – zautomatyzowanej instalacji magazynowej, która nie tylko umożliwi przechowywanie ok. 700 palet profili ale również da możliwość  takiego zorganizowania transportu wewnętrznego aby w sposób zautomatyzowany możliwe było zaopatrzenie 5 centrów obróbczych w materiał.  „-Priorytetowymi kwestiami na etapie uzgadniania szczegółów automatyzacji procesów magazynowo produkcyjnych były oszczędność miejsca  oraz zwiększenie efektywności i elastyczności produkcji.” – wylicza Ireneusz Machaczek, dyrektor logistyki z ALSECCO.

Trafny wybór

Rozmowy towarzyszące procesowi uzgadniania szczegółów dotyczących wdrożenia nowego rozwiązania trwały 3 lata. Zarówno same oczekiwania ALSECCO jak i propozycje ze strony Remmerta w tym czasie  mocno ewoluowały – przede wszystkim w kontekście rozwoju firmy a co za tym idzie również zmian jej potrzeb. Początkowo brano pod uwagę dużo mniejszą instalację. Ostatecznie, aby sprostać oczekiwaniom ALSECCO, eksperci firmy Remmert zaproponowali magazyn komorowy - stało się tak przede wszystkim z uwagi na dużą ilość centrów obróbczych a co za tym idzie ilość procesów i częstotliwość pobierania materiału z magazynu. System magazynowy został tak zaprojektowany aby zaopatrywać (bezpośrednio) w materiał urządzenia produkcyjne. Tak przemyślane rozwiązanie jest więc  nie tyle samym magazynem ale w zasadzie początkiem procesu produkcyjnego. Co więcej, zautomatyzowany system magazynowy pozwala na uniknięcie konieczności wstępnego przygotowania profili do produkcji – system magazynowy sam dostarcza niezbędny do produkcji materiał dokładnie wtedy, gdy jest to konieczne. Każde z centrów obróbczych ma 2 miejsca wydawcze, na które przekazywane są palety z magazynu(jedno buforowe) a wszystkie one obsługiwane są przez jedną układnicę która porusza się z prędkością do 120 m/min . W efekcie przy każdym ze wspomnianych urządzeń zawsze jest 1 paleta z profilami, które czekają na przetworzenie. Warto zauważyć, że w ramach tej instalacji jakiekolwiek rozbieżności magazynowe korygowane są na bieżąco.  Nad wszystkim oczywiście czuwa proces stałej inwentaryzacji – zatem nie ma możliwości jakichkolwiek rozbieżności widocznych w systemie stanów magazynowych ze stanem faktycznym.

Efekty

Dzięki wdrożeniu rozwiązania Remmerta zautomatyzowane zostały zarówno same procesy magazynowe jak i transport profili do produkcji. Ograniczono więc kwestię zadań osób, które zaangażowane były w przygotowanie i transport tychże materiałów. „- W tej chwili pracownicy obsługujący centra obróbcze samodzielnie pobierają materiał z magazynu i jest on dostarczany/podstawiany bezpośrednio pod daną maszynę. Dzięki rozwiązaniu Remmerta mamy też permanentną inwentaryzację i  pełną kontrolę stanów magazynowych. Ponadto, co niezwykle istotne możemy też bardziej elastycznie reagować na oczekiwania rynku i realizować w krótkim czasie bardzo zróżnicowane zamówienia” – mówi Ireneusz Machaczek, Dyrektor logistyki z firmy ALSECCO „-Warto zauważyć, że instalacji magazynu towarzyszył zakup kolejnych centrów obróbczych oraz podwojenie mocy produkcyjnych zakładu” – dodaje Pan Machaczek.

Niekwestionowaną korzyścią z wprowadzenia opisywanych zmian jest możliwość zapewnienia jak najwyższej jakości w produkcji – i to począwszy już od etapu składowania profili. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że dzięki rozwiązaniom Remmerta wszystkie materiały przechowywane są bezpośrednio w hali produkcyjnej Dzięki temu wyeliminowane zostało praktycznie ryzyko uszkodzeń profili podczas transportu wewnętrznego. Brak różnic temperatur, brak działania promieni UV i innych warunków atmosferycznych (w przeciwieństwie do sytuacji w której profile składowane są na zewnątrz) znacząco wpływa na to, że już sam materiał który wykorzystywany jest  do produkcji okien w ALSECCO spełnia odpowiednie parametry jakościowe.

Jak już wspomniano, ALSECCO wykorzystuje do produkcji okien bardzo duży asortyment profili (kombinacja kolorów i profili daje kilkaset różnych możliwości). Kontrola takiej dużej i różnorodnej ilości materiałów produkcyjnych przy magazynie zautomatyzowanym jest dużo łatwiejsza. Kontrola procesów logistycznych ma również pozytywny wpływ na kontrolę wszystkich procesów produkcyjnych oraz na szybkość realizowania zamówień (nawet w przypadku małych i zróżnicowanych partii okien).

Dodajmy, że jeżeli firma ALSECCO zdecyduje się na poszerzenie oferty o dodatkowe kolory okien różnorodność profili może znacząco wzrosnąć. Istotną zaletą systemu magazynowego firmy Remmert w tym kontekście jest możliwość utrzymania efektywności procesów oraz ich kontroli nawet przy bardzo dużym i zróżnicowanym asortymencie oraz fakt, że instalacje Remmerta dzięki swojej  modułowej budowie pozwalają na rozbudowę wraz ze wzrostem potrzeb użytkownika instalacji