Wzrost obrotów dzięki zmianom w obszarze logistyki wewnętrznej

Efektywne procesy logistyczne są w stanie zmienić efektywność firmy – dotyczy to zwłaszcza firm zajmujących się dystrybucją, w tym dystrybucją stali. Gruntowne przemyślenie i zaprojektowanie tych procesów oraz wykorzystanie właściwie dobranych narzędzi w obszarze logistyki wewnętrznej w efekcie pozwala na realizację większej ilości zleceń.

Kompleksowe rozwiązania pozwalające na elastyczne kompletowanie zamówień dla klientów w wielu przypadkach okazuje się kluczem do zwiększenia obrotów oraz przychodów firmy – przekonały się o tym między innymi firmy Mistal Sp. z o.o. z Katowic oraz Jordan matcon ze Środy Wielkopolskiej. Zarówno Mistal Sp. z o.o. jak i Jordan Motcon to firmy specjalizujące się w dystrybucji stalowych elementów długich.

Wzrost zainteresowania nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwalają na optymalizację w obszarze logistyki wewnętrznej i komisjonowania zamówień  przekłada się na inwestycje dzięki którym możliwe jest podniesienie efektywności w firmach zajmujących się przetwarzanie i dystrybucją stali – od blach po różnego rodzaju rury, pręty czy profile. Wprowadza się nie tylko rozwiązania zmieniające organizację posiadanych zasobów firmy ale również coraz częściej korzysta się z nowych rozwiązań technicznych i modernizacyjnych pozwalających na optymalizację procesów.

Doskonałym przykładem zmian pozwalających na optymalizację w wielu aspektach funkcjonowania firmy są dystrybutorzy różnego rodzaju stali – wspomniane już wyżej firmy: Jordan matcon ze Środy Wielkopolskiej oraz Mistal Sp z o.o. z Katowic.

Mistal Sp. z o.o. – trzykrotny wzrost efektywności!

Mistal Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo zlokalizowane w Katowicach - na rynku stali funkcjonuje od 20 lat i jest znaczącym dystrybutorem rur ze stali czarnej i dostawcą dla przemysłu wydobywczego, hutniczego, górnictwa, energetyki oraz innych zakładów produkcyjnych i handlowych. Mistal Sp. z o.o. to doskonały przykład przedsiębiorstwa, które aby sprostać stale rosnącym wymaganiom klientów stale się rozwija i dba o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług.

Punktem wyjścia do tego, że zaczęto zastanawiać się nad wprowadzeniem zmian w dotychczasowym sposobie organizacji procesów magazynowych i logistycznych w firmie Mistal było po pierwsze zagadnienie związane z optymalizacją miejsca magazynowego a po drugie  kwestia szybkości realizacji zleceń – przy czym ten drugi obszar był oczywiście zdecydowanie ważniejszy. Dostrzeżono zatem, że należy podjąć takie działania, które pozwolą na podniesienie/zwiększenie efektywności wydawania materiałów z magazynu a tym samym w ostatecznym rozrachunku pozwolą na wzrost efektywności działalności całego przedsiębiorstwa (poprzez możliwość realizacji większej ilości zamówień).

Ze względu na wspomniane wyżej potrzeby związane ze wzrostem efektywności realizacji zleceń oraz w związku z potrzebą powiększenia możliwości magazynowania przy ograniczonych zasobach jeśli idzie o powierzchnię hal magazynowych firma Mistal zdecydowała się ostatecznie na zainstalowanie komorowego systemu magazynowego Remmert. Dyskusje (między firmą Mistal a dostawcą rozwiązania optymalizującego procesy – firmą Remmert) związane z wdrożeniem optymalnego rozwiązania trwały 3 lata. Zadanie jakie postawiono przed kontrahentem, który miał dostarczyć właściwe rozwiązania techniczne i organizacyjne optymalizujące procesy w obszarze magazynowania i logistyki firmy Mistal nie było bowiem łatwe - przede wszystkim ze względu na ograniczone zasoby w postaci miejsca. Trudno było znaleźć rozwiązanie, które wpisałoby się w potrzeby firmy. Co najważniejsze jednak to fakt, iż ostatecznie udało się znaleźć rozwiązanie, które odpowiadało w pełni oczekiwaniom firmy Mistal – zdecydowano się na budowę instalacji z zakresu automatyki magazynowej wraz z halą na nowej działce. Na tym fundamencie, w oparciu o parametry charakterystyczne dostępnej działki została stworzona koncepcja optymalnego magazynu dla firmy Mistal.

Magazyn komorowy przygotowany i wybudowany dla firmy Mistal przez firmę Remmert, to  1400 miejsc magazynowych o nośności użytkowej 4 tony każde z nich. Miejsca magazynowe pozwalają na magazynowanie materiałów o długości do 6,5m a cały system magazynowy zajmuje powierzchnię ok. 1300 m2 (przy wysokości ok. 11 m). Na chwilę obecną firma Mistal sprzedaje oferowane produkty w całości nie ma tu więc stricte połączenia z piłami w kontekście docinania rur na wymiar, ale system pozwala na rozbudowę w tym zakresie w razie potrzeb. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że system zainstalowany w firmie Mistal wykorzystywany jest też w tej chwili do komisjonowania zamówień. System pozwala na wydanie z magazynu ok. 40 pozycji na godzinę a sama układnica regałowa porusza się z prędkością do 120m/minutę. Jest to imponująca prędkość biorąc pod uwagę fakt, że waży ona ok. 30 ton. Jest to więc konstrukcja masywna ale - co warte podkreślenia - równocześnie niezwykle precyzyjna. Układnica dostosowana jest do przewożenia równocześnie 2 kaset – oznacza to możliwość transportu 8 ton materiałów w jednym czasie (mamy tu więc optymalizację zasobów takich jak miejsce ale i czas niezbędny do realizacji zamówień klientów). Warto podkreślić, że dzięki wdrożonym w firmie Mistal rozwiązaniom związanym nie tylko z samym magazynowaniem ale co najważniejsze optymalizacją całego procesu od magazynowania po komisjonowanie rur, nie może być tu mowy o bezczynnym oczekiwaniu pracowników i maszyn na opóźnione dostawy produktów składających się na dane zamówienie czy też na wydłużenie czasu wykonywania danego zlecenia.

O tym jak wzrosła efektywność procesów w firmie Mistal po zaimplementowaniu magazynu komorowego firmy Remmert świadczą konkretne dane liczbowe: po zaimplementowaniu rozwiązań Remmerta na powierzchni ok. 1300 m2 możliwe jest magazynowanie ok. 3000 Ton materiału. Wcześniej na powierzchni ok. 1000 m2 możliwe było zmagazynowanie ok. 1000 Ton. Co więcej, dzięki zastosowaniu magazynu komorowego firma Mistal może w tej chwili realizować ok. 700 wydań z magazynu na dobę a firma jest w stanie potroić swoje obroty.

JORDAN matcon - skrócenie przebiegów i sprawny przepływ materiałów!

Firma JORDAN matcon zlokalizowana jest w Środzie Wielkopolskiej i od ponad 14 lat zaopatruje klientów z branży budowy maszyn i obróbki metali w wysokiej jakości surowce – m.in. takie jak: stal ciągniona na zimno, techniczne tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, aluminiowe profile modułowe. Firma JORDAN matcon została utworzona w 2000 roku jako filia niemieckiej firmy Dreckshage GmbH & Co. KG z Bielefeld. Wizją JORDAN matcon jest dostarczanie klientom z branży budowy maszyn i obróbki metali najwyższej jakości materiałów i usług w oparciu o kompetencje zbudowane na wieloletnim doświadczeniu macierzystej firmy DRECKSHAGE. Dzięki temu iż pracownicy JORDAN matcon wcześnie dostrzegają pojawiające się potrzeby, mają możliwość zaproponowania nowych, atrakcyjnych rozwiązań dokładnie odpowiadających wymaganiom rynku. Możliwości współpracy z JORDAN matcon to m.in. cięcie na wymiar i obróbka krawędzi a nawet wydzielenie odrębnego magazynu materiałów.

W trakcie działalności firmy okazało się, iż  stosowany od jakiegoś czasu system przechowywania oraz manualny tryb komisjonowania w JORDAN matcon były mało wydajne a logistyka magazynowa przedsiębiorstwa wymagała optymalizacji. Blokujący dużą przestrzeń tryb przechowywania różnych surowców na regałach i posadce oraz manualna obsługa spowalniały przepływ materiałów. Wydajność zakładu osiągnęła swoje granice. JORDAN matcon poszukiwał więc efektywnego i niezawodnego rozwiązania, które pobudziłoby przebieg procesów i wybrał automatyzację logistyki. Wyzwanie dla zaangażowanego w tym celu eksperta magazynowego – firmy Remmert polegało na tym, by na powierzchni zasadniczej liczącej zaledwie 200 m2 stworzyć system, w którym JORDAN matcon miałby do dyspozycji pojemność magazynową brutto około 890 ton. Poza tym założono, iż powinna istnieć możliwość bezproblemowego rozbudowania systemu w razie potrzeby – tak aby zapewnić rozwój w przyszłości. Po intensywnych konsultacjach wybór padł na modułowy magazyn pomostowy, który ma powstać w siedzibie Jordan matcon do lata 2015 roku. Każde z zaplanowanych w koncepcji magazynowej 180 miejsc przechowywania kaset może pomieścić pręty o długości do siedmiu metrów i wytrzymuje obciążenie użytkowe do pięciu ton. By umożliwić skrócenie przebiegów i sprawny przepływ materiałów, magazyn powstanie w pobliżu miejsca przyjęcia towaru. Ciężarówki wjeżdżają bezpośrednio do hali, tuż pod stacje za- i wyładowcze. Obsługa materiału jest szybka i efektywna. Pręty są podnoszone z powierzchni ładunkowej i układane w kasetach za pomocą nowej suwnicy konsolowej jednodźwigarowej, wyposażonej w magnetyczną belkę poprzeczną i stabilizującej ładunek podczas transportu. Następnie kasety są składowane w wyznaczonych miejscach.

Oprócz optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni i zwiększenia pojemności magazynu należało także uzyskać szybszy i łatwiejszy dostęp do surowców. Celem jest tu więc znaczne przyspieszenie procesu komisjonowania. Z tego względu system pomostowy został wyposażony w podwójną stację szybkozmienialną służącą zarówno do załadunku, jak i rozładunku magazynu. Umożliwia to ciągły i szybki dostęp do składowanych materiałów. Magazyn pomostowy zapewni firmie JORDAN matcon możliwość znacznego zwiększenia wydajności komisjonowania zleceń.

Permanentna inwentaryzacja i zdecydowany wzrost efektywności

System magazynowy Remmerta wyposażony jest w urządzenia ważące, które znajdują się tak na stacji załadunkowej jak i rozładunkowej – dzięki temu system kontroluje wagę tak zamawianych jak i wydawanych z magazynu materiałów. System magazynowy połączony jest z oprogramowaniem ERP dzięki czemu wszystkie procesy magazynowe mogą być kontrolowane z poziomu tego właśnie oprogramowania. Dzięki połączeniu urządzeń kontrolujących stany magazynowe i oprogramowania możliwa jest stała kontrola i inwenteryzacja stanów magazynowych przy każdym ruchu magazynowym.

Dostawcą i kompleksowym wykonawcą instalacji w firmach JORDAN matcon oraz  Mistal Sp z o.o. jest firma Friedrich Remmert GmbH, należąca obecnie do światowej czołówki przedsiębiorstw, które wyznaczają kierunki rozwoju inteligentnych systemów magazynowania blach i elementów długich.