Systemy transportowe bez kierowcy (AGV)

Wzorowa intralogistyka: Maksymalna elastyczność przy zachowaniu minimalnych kosztów eksploatacji

Systemy AVG firmy Remmert są idealnym rozwiązaniem do autonomicznego, płynnego transportu ciężkich i nieporęcznych towarów, takich jak blachy, rury i profile metalowe w środowisku produkcyjnym i magazynowym. Pojazd transportowy FTF porusza się bezpiecznie i samodzielnie we wszystkich kierunkach, także po wąskich ścieżkach przejazdowych. Wózki widłowe i przenośniki sztywne można skutecznie zastąpić systemami AGV. Stwarza to zupełnie nową swobodę w organizacji produkcji: Magazyny i centra obróbcze można przestrzennie oddzielić i rozmieścić w elastyczny sposób, co pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Dzięki ładowności 3 t i platformie transportowej o wymiarach 3 000 x 1 200 mm Remmert FTF jest jednym z najbardziej wydajnych pojazdów bez kierowcy do transportu ładunków o znacznej masie i gabarytach.

Do przenoszenia i odbioru ładunków pojazd AGV może być wyposażony w różny osprzęt (przenośnik rolkowy, urządzenia wciągowe, podnośny stół nożycowy). Dzięki temu pojazd FTF idealnie nadaje się do transportu blach/płaskich towarów, towarów długich i wielkoseryjnych półproduktów.

Najważniejsze atuty produktu w skrócie

  • Duża platforma załadowcza 3 000 x 1 200 mm; maksymalna ładowność 3 t
  • Podnośnik hydrauliczny 200 mm do przyjęcia ładunków; możliwość konfiguracji z różnym osprzętem (stół nożycowy, przenośnik rolkowy, urządzenia wyciągowe)
  • Nawigacja i ochrona we wszystkich kierunkach dzięki czujnikom LIDAR, bez konieczności stosowania praco- i czasochłonnych systemów naprowadzania
  • Jazda we wszystkich kierunkach
  • Długa żywotność akumulatora i autonomiczne podjeżdżanie do stacji ładowania
  • Inteligentne zarządzanie flotą, w pełni zintegrowane z systemem Remmert SMART Control

Zalety systemów transportu bez kierowcy dla produkcji i logistyki

Elastyczne planowanie produkcji

Uwolnij się od sztywnych i zajmujących dużo przestrzeni procesów i optymalnie wykorzystaj każdy metr kwadratowy.

Niezawodny i bezpieczny transport

Koniec z błędnymi dostawami i wypadkami. System AGV bezpiecznie dostarcza towar we właściwe miejsce i we właściwym czasie.

Łatwa integracja z własnymi strukturami

Wykorzystaj istniejące ścieżki przejazdowe bez konieczności przebudowy i podłącz system sterowania do swojego systemu IT.

Szybki zwrot z inwestycji (Return on Invest – ROI)

Oddeleguj wykwalifikowanych pracowników tam, gdzie są naprawdę potrzebni i zoptymalizuj wykorzystanie swoich przestrzeni.

Pełna przejrzystość i kontrola

Kontroluj na bieżąco wszystkie zlecenia transportowe oraz wykorzystanie mocy przerobowych i optymalizuj ciągle swoją intralogistykę.

Elastyczne planowanie przestrzeni i produkcji

Elastyczność w planowaniu produkcji: System AGV uwalnia od liniowych procesów produkcyjnych. Sztywne przenośniki są zastępowane przez autonomiczne pojazdy transportowe bez kierowcy (AGV). Dzięki temu centra obróbcze i miejsca składowania mogą być rozmieszczane w sposób bardziej swobodny i dostosowany do wykonywanych zleceń. Procesy produkcyjne jako całość można zorganizować o wiele bardziej elastycznie, np. w formie produkcji matrycowej.

Bardziej efektywne planowanie przestrzenne: Wielokierunkowy ruch pojazdów i do 50% mniejszy obszar zajmowany przez nie w porównaniu do transportu wózkami widłowymi umożliwiają oszczędność miejsca przy planowaniu obszarów produkcyjnych i ścieżek przejazdowych. Kosztowne przebudowy lub rozbudowy, konieczne w przypadku innych koncepcji intralogistycznych, można praktycznie wyeliminować. W ten sposób każdy metr kwadratowy powierzchni hali jest wykorzystany w najlepszy możliwy sposób.

Efektywność transportu: Zautomatyzowane zarządzanie flotą i zleceniami umożliwia bieżącą optymalizację tras transportu wewnętrznego. Wahania w wykorzystaniu możliwości transportowych można natychmiast skorygować.

Niezawodny i bezpieczny transport

Zautomatyzowany przepływ towarów: Sterownik główny definiuje punkty przekazania / przejęcia ładunku i oblicza z wyprzedzeniem czasy załadunku, czasy i ścieżki przejazdu w strumieniu transportowym. Towary są przekazywane lub przyjmowane w sposób niezawodny i punktualny. Błędne dostawy praktycznie się nie zdarzają.

Transport autonomiczny: Za pomocą czujników LIDAR pojazdy poruszają się samodzielnie do celu. Pozycjonowanie jest precyzyjne z dokładnością do +/- 10 mm (ze stacją transferu towarów do +/- 2-3 mm), tak że automatyczne przenoszenie/przekazywanie ładunku przebiega płynnie.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy: Czujniki monitorują otoczenie w zakresie 360° wokół pojazdów i automatycznie rozpoznają przeszkody. Pozwala to uniknąć wypadków przy pracy i wynikłych konsekwencji (obrażeń ciała, strat produkcyjnych itp.).

Łatwa integracja z istniejącymi strukturami

Integracja IT: Rozwiązanie SMART Control jako nadrzędne sterowanie systemem AGV jest optymalnie przygotowane do integracji z istniejącymi systemami IT. AGV komunikuje się w ten sposób z systemem sterowania produkcją oraz Systemem zarządzania magazynem (WMS) i przejmuje zautomatyzowany przepływ towarów. Komunikacja z pojazdami odbywa się za pośrednictwem firmowej bezprzewodowej sieci lokalnej.

Trasy: Pojazdy FTF łatwo przemieszczają się w obrębie istniejących struktur. Z reguły możliwe jest zaadaptowanie ścieżek przejazdu i dróg w stosunku 1:1, a nawet ich optymalizacja. Dzięki technologii nawigacji LIDAR nie jest potrzebne oznaczanie ścieżek i pozycji, dlatego w każdej chwili możliwe jest korygowanie tras.

Dostosowana technika obsługi: Sytuacja przekazywania i przyjmowania ładunku jest w każdym zakładzie bardzo indywidualna. Pojazd Remmert FTF może być wyposażony w różne rodzaje osprzętu (przenośnik rolkowy, urządzenie wciągowe, stół nożycowy), dzięki któremu załadunek towarów może odbywać się automatycznie.

Szybki zwrot z inwestycji (ROI)

Optymalizacja CAPEX: Możliwość bardziej elastycznego planowania przestrzeni i produkcji umożliwia lepsze wykorzystanie powierzchni dostępnej hali. Można ograniczyć do minimum lub nawet uniknąć budowy nowych budynków lub ich przebudowy.

Znaczące obniżenie OPEX: W porównaniu z klasycznymi środkami transportu poziomego koszty eksploatacji systemów transportu bez kierowcy są znacznie niższe, co jest szczególnie widoczne w pracy wielozmianowej. Wykwalifikowanych pracowników można skierować w sposób bardziej skoncentrowany i efektywny tam, gdzie są naprawdę potrzebni.

Pełna przejrzystość i kontrola

Przejrzystość: Zarządzanie flotą i zleceniami w SMART Control zapewnia kompleksowy przegląd stanu produkcji oraz ręczną synchronizację produkcji i ustalanie priorytetów zleceń transportowych. Dzięki systemowi SMART Board można na miejscu i zdalnie tworzyć wizualizacje stanu rzeczywistego.

Control: As SMART Control makes it possible to precisely determine AGVS utilisation, the AGVS can be continuously optimised and better planned as time goes on.

 

W czym możemy pomóc?

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Skontaktujcie się Państwo z naszą firmą:

Dział sprzedaży w Niemczech:

Dział sprzedaży - usługi międzynarodowe:

lub zadzwońcie: