AMASORT

Automatyczna obsługa elementów przycinanych piłami.

AMASORT

Zautomatyzowany robot do sortowania przyciętych elementów.


Najważniejszy atut AMASORT

Robot sortujący umożliwia w pełni zautomatyzowane sortowanie elementów przyciętych za pomocą piły o wadze do 50 kg oraz wywożenie przyciętych elementów ciężkich do 1000 kg, o długości od 300 do 1500 mm, wykonanych z okrągłych lub prostokątnych bloków materiału, pełnych lub pustych w środku, przy zaangażowaniu niewielkiej liczby pracowników.
AMASORT gwarantuje więc efektywną i szybką obsługę elementów przyciętych za pomocą pił.

Sortowanie automatyczne

Modułowe rozwiązanie automatyzacyjne składa się z hydraulicznego chwytaka portalowego, urządzeń transportu bliskiego i 6-osiowego robota. Steruje nimi oprogramowanie Remmert PROsort. W pełni auotmatycznie. To ono decyduje, jaka część zostanie odłożna w konkretne miejsce i wybiera odpowiednie narzędzia odbiorcze.
Remmert stworzył robota sortującego AMASORT w ścisłej współpracy z producentem maszyn i urządzeń, firmą AMADA, w celu zautomatyzowania przecinarki taśmowej AMADA PCSAW 430.

Atuty AMASORT

  • Modułowa budowa: hydrauliczny chwytak portalowy, urządzenia transportu bliskiego, 6-osiowy robot
  • W pełni zautomatyzowane sortowanie przyciętych elementów o wadze do 50 kg (długość docięcia: 10-750 mm)
  • Wywóz przyciętych elementów ciężkich do 1000 kg przy zaangażowaniu niewielkiej liczby pracowników (długość docięcia: 300-1500 mm)
  • System wymiany narzędzi ze specjalnie dopasowanymi narzędziami chwytającymi wzgl. chwytakami próżniowymi
  • Oprogramowanie sortujące: PROsort
  • Prędkość sortowania na element: mniej niż 20 s


W czym możemy pomóc?

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Skontaktujcie się Państwo z naszą firmą:

Dział sprzedaży w Niemczech:

Dział sprzedaży - usługi międzynarodowe:

lub zadzwońcie: