Nasi partnerzy

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. (Henry Ford)

Spitzencluster it´s OWL

Remmert jest partnerem wiodącego klastra przemysłowego „it’s OWL – Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe“. Pod auspicjami regionalnych programów skupiających się na zaawansowanych technologiach współpracują ze sobą 173 przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, instytuty badawcze i organizacje regionalne. W ciągu kilku lat partnerzy ci zrealizowali około 45 projektów rozwojowych wspieranych przez Federalne Ministerstwo Badań i opracowali zupełnie nowe produkty. Firma Remmert także włączyła się do tej współpracy z własnym projektem badawczym. Stworzenie klastra przemysłowego ma na celu wspieranie wydajnej produkcji zlokalizowanej w Niemczech, rozbudowanie współpracy między światem biznesu a światem nauki, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw partnerskich i przekazanie silnego impulsu innowacyjnego regionowi Ostwestfalen-Lippe.

Internet: www.its-owl.de

OWL MASCHINENBAU

Innowacyjna sieć OWL MASCHINENBAU ma na celu wzmocnienie ekonomicznego i technicznego potencjału regionu budowy maszyn Ostwestfalen-Lippe, by sprostać międzynarodowej konkurencji. Miejscowa branża budowy maszyn to 300 przedsiębiorstw zatrudniających ponad 40 000 pracowników. Od wielu lat jest jedną z najmocniejszych stron regionu. Branża składająca się głównie z przedsiębiorstw średniej wielkości odpowiada na wyzwania postępującej globalizacji i przyspieszone zmiany technologiczne stosując nowe formy kooperacji. Dzięki ścisłym powiązaniom między przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi i partnerami tworzącymi wartość dodaną, Ostwestfalen-Lippe utrzymuje pozycję wiodącego regionu budowy maszyn w Europie.

Internet: www.owl-maschinenbau.de