Informacje o ochronie danych dla odwiedzających stronę internetową

My, firma 

Remmert GmbH
Brunnenstraße 113
D-32584 Löhne


Telefon: +49 (0) 57 32 / 8 96-0
E-mail: info@remmert.de


chcielibyśmy objaśnić Państwu poniżej, które z Państwa danych są przez nas przetwarzane. W razie pytań dot. ochrony danych do Państwa dyspozycji jest nasz zewnętrzny inspektor ochrony danych Thomas Werning dostępny pod adresem e-mail tw@werning.com

Cel przetwarzania danych, podstawa prawna, kategorie odbiorców, okres przechowywania przetwarzanych danych

Cel: Prezentacja firmy, świadczenie usług i/lub sprzedaż produktów oraz komunikacja za pośrednictwem Internetu.

Celem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest przekazywanie informacji o produktach i usługach naszego przedsiębiorstwa w połączeniu z umożliwieniem użytkownikom nawiązywania kontaktu w firmie z osobami ds. kontaktu. 

Ponadto przetwarzamy dane osobowe zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

·      art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych za zgodą osoby, której dane dotyczą.

·      art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą oraz w celu przeprowadzenia odpowiednich działań przedumownych.

·      art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych niezbędnego do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy zgodnie z ewentualnie obowiązującym prawem UE lub zgodnie z ewentualnie obowiązującym prawem kraju, w którym RODO ma zastosowanie w całości lub w części.

·      art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych niezbędnego do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich, o ile nie będą nad nimi przeważały podstawowe wolności i prawa oraz interesy osoby, której dane dotyczą. Uzasadnione interesy to w szczególności interes ekonomiczny naszego przedsiębiorstwa, polegający na możliwości udostępniania naszej strony internetowej, bezpieczeństwo informacji, dochodzenie własnych roszczeń prawnych oraz przestrzeganie pozostałych przepisów prawa.

 

W tym celu w ramach świadczenia usług zobowiązujemy określone przedsiębiorstwa świadczące usługi do zachowania poufności i ochrony danych. Udostępnianie danych urzędom ma miejsce wyłącznie w przypadku obowiązywania nadrzędnych przepisów prawa. 

 

Przeglądarka internetowa

Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej zostanie nawiązane połączenie z Państwa przeglądarką internetową. Gromadzone przy tym wymienione poniżej informacje są tymczasowo zapisywane w plikach systemowych i automatycznie rejestrowane: adres IP Państwa urządzenia, data i godzina dostępu, nazwa i adres URL wywołanych plików, strona internetowa, z której nastąpił dostęp wzgl. z której zostali Państwo przekierowani na naszą stronę (URL referencyjny), używana przeglądarka i ew. system operacyjny Państwa urządzenia oraz nazwa Państwa dostawcy usług internetowych. 

Wymienione dane są przez nas przetwarzane w celu sprawnego nawiązywania połączenia i zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Przesyłane dane połączeń są automatycznie usuwane, z reguły maksymalnie po siedmiu dniach. W przypadku, gdy strona internetowa jest wykorzystywana w niedozwolony sposób, dane dziennika, których zachowanie jest wymagane w celach dowodowych, są przechowywane aż do wyjaśnienia sprawy. 

Formularz kontaktowy i zapytania przez e-mail

Cel przetwarzania 
Przy korzystaniu z naszego formularza kontaktowego pobieramy i zapisujemy nazwisko i adres e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Podanie numeru telefonu w celu oddzwonienia jest opcjonalne. Jeśli wysyłają Państwo do nas zapytanie za pośrednictwem e-maila, pobieramy i zapisujemy adres e-mail i zawarte w nim dane. 

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 (a) RODO, ponieważ korzystając z formularza oraz przesyłając e-mail wyrażają Państwo zgodę na wyżej wymienione przetwarzanie danych. Ponadto podstawa prawna wynika również z art. 6 ust 1 (b), ponieważ gromadzenie danych jest niezbędne do realizacji czynności przed podpisaniem umowy względnie do ewentualnie późniejszego stosunku umownego. 

Usunięcie danych następuje po ustaniu celu ich przechowywania, a więc po udzieleniu odpowiedzi na Państwa e-mail/ zapytanie na formularzu kontaktowym względnie po wyjaśnieniu sprawy zawartej w zapytaniu. 

Mają Państwo prawo w każdym momencie wycofać udzieloną zgodę bez naruszenia legalności przetwarzania danych osobowych, będącego konsekwencją udzielenia zgody. 

Informacje dotyczące prawa do usunięcia i informacji znajdują się w punkcie „Prawa osób, których dane dotyczą”. 
 

Newsletter

Cel przetwarzania 

Jeśli chcą Państwo otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, potrzebujemy Państwa adresu e-mail. Rejestracja do newslettera następuje na podstawie procedury podwójnego potwierdzenia. Oznacza to, że po rejestracji otrzymują Państwo e-mail, w którym muszą potwierdzić swoją rejestrację. Dzięki tej procedurze wykluczone jest, aby osoba nieupoważniona zarejestrowała się przy pomocy Państwa adresu e-mail. Poprzez zgłoszenie Państwa do newslettera następuje protokołowanie (zapisanie godziny logowania i potwierdzenia oraz adresu IP). Dzięki protokołowaniu można udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi.  

W każdym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przechowywanie adresu e-mail (opcjonalnie także nazwiska w celu osobistego kontaktu) oraz wykorzystywanie go do wysyłki newslettera wraz ze związanym z nią pomiarem skuteczności. Link do wypowiedzenia znajduje się na końcu każdego newslettera. Abyśmy mogli udowodnić udzieloną wcześniej zgodę w przypadku wycofanego adresu e-mail, może zdarzyć się, że będziemy go przechowywać jeszcze przez 2 lata nim zostanie usunięty.  

Podstawa prawna wysyłki newslettera i związany z nią pomiar skuteczności: Ta odbywa się na podstawie udzielonej przez odbiorcę zgody zgodnie z art. 6 ust.1 (a) RODO, art. 7 RODO wraz z § 7 ust. 2 nr 3 UWG (niemieckiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji) względnie na podstawie zezwolenia prawnego zgodnie z § 7 ust. 3 UWG.  
A także na postawie art. 6 ust. 1 (f): Nasz uzasadniony interes związany z pomiarem skuteczności polega na rozpoznaniu zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników na podstawie otwierania newslettera, godzin otwierania oraz linków, na które kliknęli, aby dzięki temu móc przygotować i wysyłać przydatne treści oparte na zainteresowaniach.                       

          

Podstawą prawną do protokołowania jest art. 6 ust. 1 (f) ustawy RODO. Nasz uzasadniony interes polega na wdrożeniu bezpiecznego i przyjaznego dla użytkownika systemu newsletterowego, użytecznego do wysyłki i chroniącego dane osobowe abonentów newslettera. Ponadto pozwala nam to na udokumentowanie zgód. 
 

 

 

YouTube
Korzystamy z serwisu YouTube do osadzania filmów wideo (podstawa prawna zgodna z przepisami RODO: art. 6 ust. 1 lit. f - prowadzimy naszą stronę internetową i uwzględniamy interes osób, których dane dotyczą, poprzez dezaktywację funkcji śledzących w kodzie YouTube). Firma Google LLC w USA zobowiązała się do zapewnienia stosownej ochrony danych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w szczegółowym Oświadczeniu o ochronie danych firmy Google.


Usługa Google Analytics
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „cookies”, plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze, umożliwiających analizę używania przez Państwa strony internetowej. Informacje na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej wygenerowane przez plik cookie z reguły są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw - sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje uprzednio skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przesłany na serwer Google znajdujący się w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google będzie używała tych informacji w celu analizowania korzystania przez Państwa ze strony, sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień Państwa oprogramowania przeglądarki internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku istnieje możliwość, że nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać z wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. 

 

 

Ponadto mogą Państwo zablokować rejestrowanie dla Google danych dotyczących Państwa aktywności na stronie generowanych przez plik cookie (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Dodatkowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi przez firmę Google w jej sieci reklamowej można uzyskać tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Na niniejszej stronie internetowej usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia zanonimizowanej rejestracji adresów IP. 


Komponenty WiredMinds

W celach marketingowych oraz optymalizacyjnych na niniejszej stronie internetowej używane są produkty i usługi firmy wiredminds GmbH (www.wiredminds.de). Równocześnie program gromadzi, przetwarza i zapisuje dane, z których następnie tworzy się profile użytkowania pod określonym pseudonimem. Tam, gdzie jest to możliwe i wskazane te profile użytkowania poddawane są pełnej anonimizacji. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej osoby odwiedzającej stronę, służące do ponownego rozpoznawania przeglądarki. Gromadzone dane, które mogą zawierać również dane osobowe, przekazywane są do wiredminds lub są gromadzone bezpośrednio przez wiredminds. Firma wiredminds może wykorzystywać dane pozostawiane w wyniku odwiedzin stron internetowych i tworzyć zanonimizowane profile użytkowania. Równocześnie pozyskiwane przy tym dane nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzającego tę stronę internetową bez osobno udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą, a także nie są łączone z danymi osobowymi podmiotu opisanego tym pseudonimem. Jeżeli gromadzone są adresy IP, to niezwłocznie po ich pozyskaniu zostają one zanonimizowane przez usunięcie ostatniego bloku numeru. W każdej chwili można zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych ze skutkiem na przyszłość.

Wyłączenie ze śledzenia dot. strony internetowej

 

 

Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia danych osobowych, sprzeciwu i przenoszenia danych osobowych

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do informacji, sprostowania i usunięcia danych osobowych. Wystarczy skontaktować się z nami wyżej opisanymi sposobami. Gdy życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych, a my będziemy jeszcze ustawowo zobowiązani do ich przechowywania, wówczas dostęp do Państwa danych zostanie ograniczony (zablokowany). To samo dotyczy przypadku zgłoszenia sprzeciwu. Ze swojego prawa do przenoszenia danych mogą Państwo skorzystać, o ile u odbiorcy oraz u nas dostępne są odpowiednie możliwości techniczne. 

Prawo do złożenia skargi

W każdej chwili mają Państwo możliwość złożenia skargę w organu nadzorczego nad ochroną danych osobowych.  

Bezpieczeństwo/szyfrowanie danych 

Niniejsza strona internetowa korzysta z szyfrowanego protokołu „Hypertext Transfer Protocol Secure” (protokołu https). Połączenie między Państwa przeglądarką a naszym serwerem jest szyfrowane.

 

Uaktualnienia i zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie danych

Zastrzegamy sobie możliwość dostosowywania w dowolnym czasie treści niniejszego Oświadczenia o ochronie danych. Odbywa się to z reguły w związku z rozwojem lub dostosowywaniem wykorzystywanych usług. Aktualne Oświadczenie o ochronie danych jest dostępne do wglądu na naszej stronie internetowej. Wersja niniejszego Oświadczenia: 28.05.2018 r.